Obecní úřad HORNÍ TOŠANOVICE
Horní Tošanovice 129
739 53 Hnojník
tel: 558 696 459
email: urad@hornitosanovice.cz


informace pro turisty
letecký pohled na obec

Naposled přidáno

Úřední deska
Sdružení obcí povodí Stonávky - oznámení zveřejnění rozpočtového opatření č.1/2020
08.07.2020 07:35

Úřední deska
36/2020 Výzva Krajského soudu v Ostravě
07.07.2020 09:23

pdf.png

Úřední deska
35/2020 Sdružení obcí povodí Stonávky - oznámení zveřejnění závěrečného účtu za r.2019
07.07.2020 07:23

Informace OÚ
Veřejná výzva - Obec Horní Bludovice
03.07.2020 07:57

pdf.png

Úřední deska
34/2020 Mimořádné opatření č.11/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
01.07.2020 13:57

pdf.png

Úřední deska
33/2020 Mimořádné opatření č.10/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
01.07.2020 13:56

pdf.png

Informace OÚ
INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
29.06.2020 07:50

Úřední deska
32/2020 Mimořádné opatření č.8/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
24.06.2020 13:31

pdf.png

Informace OÚ
ČEPS a.s. - upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků
23.06.2020 07:14

pdf.png pdf.png pdf.png

Informace OÚ
Sbírka na zvelebení okolí kolem horské chaty Prašivá
23.06.2020 07:13

34462.jpg

Informace OÚ
Výzva občanům k opatrnosti a zabezpečení majetku
22.06.2020 07:53

Obecní vyhlášky
Obecně závazná vyhláška 4/2020
18.06.2020 13:19

pdf.png

Obecní vyhlášky
Obecně závazná vyhláška 3/2020
18.06.2020 13:18

pdf.png

Obecní vyhlášky
Obecně závazná vyhláška 2/2020
18.06.2020 13:16

pdf.png

Obecní vyhlášky
Obecně závazná vyhláška 1/2020
18.06.2020 13:14

pdf.png

Úřední deska
31/2020 Oznámení zveřejnění závěrečného účtu obce za r.2019 a účetní závěrky za r.2019
09.06.2020 08:19

pdf.png

Pov.zveřejňované informace
Účetní závěrka za r. 2019
09.06.2020 08:10

pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png

Pov.zveřejňované informace
Závěrečný účet a hospodaření obce za rok 2019, zpráva o přezkumu hospodaření obce Horní Tošanovice za rok 2019
09.06.2020 08:04

pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png

Informace OÚ
Charita Třinec - poradna pro pečující
08.06.2020 07:17

pdf.png pdf.png

Zápisy a usnesení
Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce
01.06.2020 16:13

pdf.png

Úřední deska

Sdružení obcí povodí Stonávky - oznámení zveřejnění rozpočtového opatření č.1/2020
08.07.2020 07:35

36/2020 Výzva Krajského soudu v Ostravě
07.07.2020 09:23

pdf.png

35/2020 Sdružení obcí povodí Stonávky - oznámení zveřejnění závěrečného účtu za r.2019
07.07.2020 07:23

34/2020 Mimořádné opatření č.11/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
01.07.2020 13:57

pdf.png

33/2020 Mimořádné opatření č.10/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
01.07.2020 13:56

pdf.png

32/2020 Mimořádné opatření č.8/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
24.06.2020 13:31

pdf.png

31/2020 Oznámení zveřejnění závěrečného účtu obce za r.2019 a účetní závěrky za r.2019
09.06.2020 08:19

pdf.png

26/2020 Obecně závazná vyhláška 2/2020
23.05.2020 08:39

pdf.png

23/2020 - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné za kalendářní rok 2019
29.04.2020 14:30

pdf.png pdf.png

20/2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.1/2020
11.04.2020 11:20

pdf.png

více>>

Informace OÚ

Veřejná výzva - Obec Horní Bludovice
03.07.2020 07:57

pdf.png

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
29.06.2020 07:50

ČEPS a.s. - upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků
23.06.2020 07:14

pdf.png pdf.png pdf.png

Sbírka na zvelebení okolí kolem horské chaty Prašivá
23.06.2020 07:13

34462.jpg

Výzva občanům k opatrnosti a zabezpečení majetku
22.06.2020 07:53

Charita Třinec - poradna pro pečující
08.06.2020 07:17

pdf.png pdf.png

TOZOS s.r.o. - prodej mléka
23.05.2020 08:42

INFORMACE - HLÁŠENÍ STAVU DOMOVNÍCH VODOMĚRŮ
13.05.2020 15:57

Sběrný dvůr v Třanovících otevřen
06.04.2020 12:50

Jak nakládat s domovním odpadem v době ohrožení koronavirem
06.04.2020 07:55

33575.jpg

více>>

Projekt SOCIÁLNÍ BYDLENÍ V OBCI HORNÍ TOŠANOVICE

je spolufinancován Evropskou unií.

Operační program: Integrovaný regionální operační program
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009115
Příjemce dotace: Obec Horní Tošanovice
Výzva: 80. Výzva IROP - Sociální bydlení (SVL) II.
Specifický cíl: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

Celkové náklady: 8 803 411,21 Kč
Dotace: 6 687 233,01 Kč

Stručný popis projektu

Hlavním cílem projektu je vytvoření dostupného nájemního sociálního bydlení pro sociálně vyloučené osoby a pro osoby sociálním vyloučením ohrožené. V rámci projektu budou provedeny stavební úpravy a přístavba rodinného domu, ve kterém vzniknou 4 bytové jednotky se základním vybavením.

Doba realizace projektu je do 30.10.2020.


erb HORNÍ TOŠANOVICE Horní Tošanovice jsou malou obcí s pětistovkou obyvatel, která leží v malebné podhorské krajině mezi Moravskoslezskými Beskydami a Žermanickou přehradou na bývalé "císařské cestě", spojující v minulosti Slezsko s ostatními zeměmi rakousko-uherské monarchie. Dnes jde o silnice I/47 a I/68 navazující v Neborech na silnici I/11 s mezinárodní trasou E75. Okrajem obce vede regionální železniční trať z Frýdku-Místku do Těšína. S doklady pohnuté historie se zde setkáváme na každém kroku.

Ačkoli první zmínky o obci pocházejí z počátku 14. století, nedávné archeologické průzkumy prokázaly, že území obce bylo osídleno již před více než čtyřmi tisíci lety. Důkazem pro toto tvrzení jsou nalezené keramické úlomky a kamenné nástroje z pazourku a sopečného skla - obsidiánu. Své nesmazatelné stopy zde historie zanechala i v pozdějších obdobích. Za shlédnutí bezesporu stojí budova první hrnčírny ve Slezsku pocházející z 19. století, ale i zachovalá barokní kaplička a malý empírový zámek z třicátých let 19. století, který je znám svou schodištní dvoranou, hodnotnou štukovou výzdobou a příjemným, krajinářsky významným parkem. Pro milovníky vodních sportů a letní rekreace je významným lákadlem nedaleko ležící Žermanická přehrada. Dobré jídlo, pití a příjemné posezení nabízejí restaurace kolem silnic první třídy. V obci je ranč, který nabízí jízdu na koních v blízkém i vzdáleném okolí po vyznačené hipostezce údolím řeky Stonávky.Mobilní aplikace "Obec Horní Tošanovice" pro Android

Mobilní aplikace "Obec Horní Tošanovice" pro iOS


PŘIHLÁŠENÍ/ZRUŠENÍ ODBĚRU NOVINEK NA EMAIL
Váš email: Opište kód:
Oficiální stránky obce Horní Tošanovice © 2020 | poslední aktualizace: 08.07.2020 07:35