Obecní úřad HORNÍ TOŠANOVICE
Horní Tošanovice 129
739 53 Hnojník
tel: 558 696 459
email: urad@hornitosanovice.cz


informace pro turisty
letecký pohled na obec

Naposled přidáno

Úřední deska
30/2020 Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2019
29.05.2020 07:36

pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png

Úřední deska
29/2020 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - zřízení ochranného pásma vojenského leteckého pozemního zařízení radiolokátoru Stará Ves nad Ondřejnicí
25.05.2020 16:29

pdf.png

Informace OÚ
TOZOS s.r.o. - prodej mléka
23.05.2020 08:42

Úřední deska
28/2020 Obecně závazná vyhláška 4/2020
23.05.2020 08:40

pdf.png

Úřední deska
27/2020 Obecně závazná vyhláška 3/2020
23.05.2020 08:40

pdf.png

Úřední deska
26/2020 Obecně závazná vyhláška 2/2020
23.05.2020 08:39

pdf.png

Úřední deska
25/2020 Obecně závazná vyhláška 1/2020
23.05.2020 08:38

pdf.png

Informace OÚ
INFORMACE - HLÁŠENÍ STAVU DOMOVNÍCH VODOMĚRŮ
13.05.2020 15:57

Úřední deska
23/2020 - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné za kalendářní rok 2019
29.04.2020 14:30

pdf.png pdf.png

Informace OÚ
Výluka na trati č.322 ČD Hnojník-Český Těšín 4.5.- 29.5.2020
27.04.2020 11:19

pdf.png

Úřední deska
21/2020 Návrh obecně závazné vyhlášky
15.04.2020 11:05

pdf.png

Strategický plán obce
Strategický plán obce Horní Tošanovice
14.04.2020 08:37

pdf.png

Úřední deska
20/2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.1/2020
11.04.2020 11:20

pdf.png

Pov.zveřejňované informace
Rozpočtové opatření č.1/2020
11.04.2020 11:19

pdf.png pdf.png pdf.png

Úřední deska
19/2020 Účetní závěrka za r.2019
09.04.2020 07:39

pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png

Úřední deska
18/2020 Návrh závěrečného účtu obce Horní Tošanovice za r.2019
09.04.2020 07:34

pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png

Informace OÚ
Sběrný dvůr v Třanovících otevřen
06.04.2020 12:50

Informace OÚ
Jak nakládat s domovním odpadem v době ohrožení koronavirem
06.04.2020 07:55

33575.jpg

Informace OÚ
Návrh chodníku Horní Tošanovice od autobusové zastávky směr nová zástavba za ObÚ
31.03.2020 08:34

pdf.png pdf.png pdf.png

Informace OÚ
Upozornění - Finanční úřad - sběrné boxy
30.03.2020 07:41

pdf.png

Úřední deska

30/2020 Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2019
29.05.2020 07:36

pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png

29/2020 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - zřízení ochranného pásma vojenského leteckého pozemního zařízení radiolokátoru Stará Ves nad Ondřejnicí
25.05.2020 16:29

pdf.png

28/2020 Obecně závazná vyhláška 4/2020
23.05.2020 08:40

pdf.png

27/2020 Obecně závazná vyhláška 3/2020
23.05.2020 08:40

pdf.png

26/2020 Obecně závazná vyhláška 2/2020
23.05.2020 08:39

pdf.png

25/2020 Obecně závazná vyhláška 1/2020
23.05.2020 08:38

pdf.png

23/2020 - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné za kalendářní rok 2019
29.04.2020 14:30

pdf.png pdf.png

21/2020 Návrh obecně závazné vyhlášky
15.04.2020 11:05

pdf.png

20/2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.1/2020
11.04.2020 11:20

pdf.png

19/2020 Účetní závěrka za r.2019
09.04.2020 07:39

pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png

více>>

Informace OÚ

TOZOS s.r.o. - prodej mléka
23.05.2020 08:42

INFORMACE - HLÁŠENÍ STAVU DOMOVNÍCH VODOMĚRŮ
13.05.2020 15:57

Výluka na trati č.322 ČD Hnojník-Český Těšín 4.5.- 29.5.2020
27.04.2020 11:19

pdf.png

Sběrný dvůr v Třanovících otevřen
06.04.2020 12:50

Jak nakládat s domovním odpadem v době ohrožení koronavirem
06.04.2020 07:55

33575.jpg

Návrh chodníku Horní Tošanovice od autobusové zastávky směr nová zástavba za ObÚ
31.03.2020 08:34

pdf.png pdf.png pdf.png

Upozornění - Finanční úřad - sběrné boxy
30.03.2020 07:41

pdf.png

Stanovisko Státního zdravotního ústavu k nakládání s odpadem v době epidemie
23.03.2020 09:14

dětská poradna
20.03.2020 11:55

Ipozornění občanům - co je to "karanténa" a jak se v ní chovat
10.03.2020 12:59

více>>

Projekt SOCIÁLNÍ BYDLENÍ V OBCI HORNÍ TOŠANOVICE

je spolufinancován Evropskou unií.

Operační program: Integrovaný regionální operační program
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009115
Příjemce dotace: Obec Horní Tošanovice
Výzva: 80. Výzva IROP - Sociální bydlení (SVL) II.
Specifický cíl: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

Celkové náklady: 8 803 411,21 Kč
Dotace: 6 687 233,01 Kč

Stručný popis projektu

Hlavním cílem projektu je vytvoření dostupného nájemního sociálního bydlení pro sociálně vyloučené osoby a pro osoby sociálním vyloučením ohrožené. V rámci projektu budou provedeny stavební úpravy a přístavba rodinného domu, ve kterém vzniknou 4 bytové jednotky se základním vybavením.

Doba realizace projektu je do 30.10.2020.


erb HORNÍ TOŠANOVICE Horní Tošanovice jsou malou obcí s pětistovkou obyvatel, která leží v malebné podhorské krajině mezi Moravskoslezskými Beskydami a Žermanickou přehradou na bývalé "císařské cestě", spojující v minulosti Slezsko s ostatními zeměmi rakousko-uherské monarchie. Dnes jde o silnice I/47 a I/68 navazující v Neborech na silnici I/11 s mezinárodní trasou E75. Okrajem obce vede regionální železniční trať z Frýdku-Místku do Těšína. S doklady pohnuté historie se zde setkáváme na každém kroku.

Ačkoli první zmínky o obci pocházejí z počátku 14. století, nedávné archeologické průzkumy prokázaly, že území obce bylo osídleno již před více než čtyřmi tisíci lety. Důkazem pro toto tvrzení jsou nalezené keramické úlomky a kamenné nástroje z pazourku a sopečného skla - obsidiánu. Své nesmazatelné stopy zde historie zanechala i v pozdějších obdobích. Za shlédnutí bezesporu stojí budova první hrnčírny ve Slezsku pocházející z 19. století, ale i zachovalá barokní kaplička a malý empírový zámek z třicátých let 19. století, který je znám svou schodištní dvoranou, hodnotnou štukovou výzdobou a příjemným, krajinářsky významným parkem. Pro milovníky vodních sportů a letní rekreace je významným lákadlem nedaleko ležící Žermanická přehrada. Dobré jídlo, pití a příjemné posezení nabízejí restaurace kolem silnic první třídy. V obci je ranč, který nabízí jízdu na koních v blízkém i vzdáleném okolí po vyznačené hipostezce údolím řeky Stonávky.Mobilní aplikace "Obec Horní Tošanovice" pro Android

Mobilní aplikace "Obec Horní Tošanovice" pro iOS


PŘIHLÁŠENÍ/ZRUŠENÍ ODBĚRU NOVINEK NA EMAIL
Váš email: Opište kód: