Obecní úřad HORNÍ TOŠANOVICE
Horní Tošanovice 129
739 53 Hnojník
tel: 558 696 459
email: urad@hornitosanovice.cz


Tošanovické dýňování

16.09.2019 13:21 (platnost do: 29.09.2019)
 
 

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

16.09.2019 13:10 (platnost do: 04.10.2019)


18.09.2019 (07:00 - 17:00) - plánovaná odstávka č. 110060666512
Horní Tošanovice - Horní Tošanovice
Horní Tošanovice
106 , 110 , 162 , 21 , 22 , 24 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 33 , 45 , 86 , 97 , E105 , parc.č. 345/10 , parc.č. 436/1

03.10.2019 (07:00 - 17:00) - plánovaná odstávka č. 110060669386
Horní Tošanovice - Horní Tošanovice
Horní Tošanovice
106 , 29 , 30 , 31 , 86

Dle ustanovení § 25, odst. 5, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, bude plánované omezení nebo přerušení dodávky elektřiny současně oznámeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.
 
 

Informace SmVak Ostrava a.s.

05.09.2019 13:55 (platnost do: 18.09.2019)

Dobrý den.
Z důvodu neodkladných odstávek el. energie ze strany ČEZu ve dnech 9., 10. a 17.9.2019 pro objekt SmVaK - ČS Dobrá bude tato ČS po avizovanou dobu v rozmezí vždy 7:00-17:00 hod. napájena dieselagregátem.
V avizovaných časových obdobích může z důvodu nutnosti provedení mimořádných manipulací a připojení dieselagregátu krátkodobě dojít k mírnému poklesu tlaku v přívodních řadech v úsecích Dobrá – Tošanovice – Č. Těšín/Třinec.
Dodávka pitné vody nebude omezena.
Děkujeme za pochopení.

Ing. Jan TUREČEK, Ph.D.
VEDOUCÍ STŘEDISKA CENTRÁLNÍHO DISPEČINKU
SmVaK Ostrava a.s.
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
Tel. : 596 697 125
Mobil : 603 222 370

 
 

Den pěstounství - společenská akce pořádaná pod záštitou Moravskoslezského kraje

03.09.2019 07:27 (platnost do: 13.10.2019)
 
 

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

02.09.2019 16:29 (platnost do: 19.09.2019)

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě: Horní Tošanovice, které se bude konat:
12.09.2019 (07:00 - 17:00) - plánovaná odstávka č. 110060666448
Horní Tošanovice - Horní Tošanovice
Horní Tošanovice
106 , 29 , 30 , 31 , 86

18.09.2019 (07:00 - 17:00) - plánovaná odstávka č. 110060666512
Horní Tošanovice - Horní Tošanovice
Horní Tošanovice
106 , 110 , 162 , 21 , 22 , 24 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 33 , 45 , 86 , 97 , E105 , parc.č. 345/10 , parc.č. 436/1
 
 

Informace o výběrovém řízení - Oprava místní komunikace Pila Ručka - KD Hájenka

20.08.2019 08:05

Výběrové řízení pro plánovanou opravu místní komunikace Pila Ručka - KD Hájenka aktuálně probíhá oslovením tří firem. Nabídky jednotlivých firem budou otevřeny dne 3.9.2019 výběrovou komisí, schválenou na 7. zasedání zastupitelstva obce Horní Tošanovice.
 
 

Stonávka srpen 2019

20.08.2019 07:58
 
 

Bezpečnost na silnicích - vidět, ale i být viděn

12.08.2019 12:48
 
 

Firma TOZOS - prodej nemovitosti

03.07.2019 15:25


Firma TOZOS spol. s r.o. nabízí k prodeji

SKLADOVÝ ZEMĚDĚLSKÝ AREÁL v Hnojníku – bez technologického zařízení
(původní využití: sklady a sušička zrnin, v současné době je technologie k sušení neprovozuschopná, bude demontována)

Areál se rozkládá na pozemcích parc. č. 490, 491, 492, 493, 494/1 a 494/2, k.ú. Hnojník.
Slouží ke skladování a úpravě zemědělských produktů (obilí). Sestává se z vrátnice s váhou, dvoulodní haly (1 508 m2), jednolodní haly (478 m2), velínu s kotelnou. V areálu na pozemku se nachází zpevněné plochy, je rovinatý a oplocený. Je provedeno napojení na veřejný vodovod, vodovod ze studny, elektrorozvod, odkanalizování do septiku, plynovod je přiveden k pozemku.
Stavby jsou udržované v dobrém technickém stavu.

Požadovaná cena za nemovitosti: 6,5 mil. Kč

Kontaktní osoba: Ing. Radek Stejskal – ředitel firmy (radek.stejskal@lukrom.cz, mob.: 737 851 433)


Jana Janišová
Účetní

TOZOS spol. s r.o.
člen skupiny LUKROM
Dolní Tošanovice č. 120
Hnojník, CZ 739 53
M: +420 724 562 861

jana.janisova@lukrom.cz
www.lukrom.cz 
 

STONÁVKA červen 2019

19.06.2019 07:32