Obecní úřad HORNÍ TOŠANOVICE
Horní Tošanovice 129
739 53 Hnojník
tel: 558 696 459
email: urad@hornitosanovice.cz


zpět

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY


24.09.2019 08:30 03.10.2019 (07:00 - 17:00) - plánovaná odstávka č. 110060669386
Horní Tošanovice - Horní Tošanovice
Horní Tošanovice
106 , 29 , 30 , 31 , 86

07.10.2019 (07:00 - 17:00) - plánovaná odstávka č. 110060669388
Horní Tošanovice - Horní Tošanovice
Horní Tošanovice
106 , 29 , 30 , 31 , 86

08.10.2019 (07:00 - 17:00) - plánovaná odstávka č. 110060669397
Horní Tošanovice - Horní Tošanovice
Horní Tošanovice
110 , 162 , 21 , 22 , 24 , 26 , 27 , 28 , 33 , 45 , 86 , 97 , E105 , parc.č. 345/10 , parc.č. 436/1

11.10.2019 (07:00 - 17:00) - plánovaná odstávka č. 110060669401 Horní Tošanovice - Horní Tošanovice
Horní Tošanovice
106 , 110 , 162 , 21 , 22 , 24 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 33 , 45 , 86 , 97 , E105 , parc.č. 345/10 , parc.č. 436/1


14.10.2019 (07:00 - 17:00) - plánovaná odstávka č. 110060669429
Horní Tošanovice - Horní Tošanovice
Horní Tošanovice
1 , 117 , 118 , 119 , 120 , 121 , 122 , 123 , 124 , 125 , 126 , 127 , 128 , 129 , 130 , 131 , 143 , 146 , 174 , 175 , 188 , 197 , 2 , 204 , 3 , 3/VE , 88 , parc.č. 163 , parc.č. 275 , parc.č. 98/17 , parc.č. 98/18 , parc.č. 98/19 , parc.č. 98/24 , parc.č. 98/25 , parc.č. 98/26 , parc.č. 98/27 , parc.č. 98/30 , parc.č. 98/31 , parc.č. 98/32 , parc.č. 98/35 , parc.č. 98/38 , parc.č. 98/40

Dle ustanovení § 25, odst. 5, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, bude plánované omezení nebo přerušení dodávky elektřiny současně oznámeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.