Obecní úřad HORNÍ TOŠANOVICE
Horní Tošanovice 129
739 53 Hnojník
tel: 558 696 459
email: urad@hornitosanovice.cz


zpět

Firma TOZOS - prodej nemovitosti


03.07.2019 15:25 
Firma TOZOS spol. s r.o. nabízí k prodeji

SKLADOVÝ ZEMĚDĚLSKÝ AREÁL v Hnojníku – bez technologického zařízení
(původní využití: sklady a sušička zrnin, v současné době je technologie k sušení neprovozuschopná, bude demontována)

Areál se rozkládá na pozemcích parc. č. 490, 491, 492, 493, 494/1 a 494/2, k.ú. Hnojník.
Slouží ke skladování a úpravě zemědělských produktů (obilí). Sestává se z vrátnice s váhou, dvoulodní haly (1 508 m2), jednolodní haly (478 m2), velínu s kotelnou. V areálu na pozemku se nachází zpevněné plochy, je rovinatý a oplocený. Je provedeno napojení na veřejný vodovod, vodovod ze studny, elektrorozvod, odkanalizování do septiku, plynovod je přiveden k pozemku.
Stavby jsou udržované v dobrém technickém stavu.

Požadovaná cena za nemovitosti: 6,5 mil. Kč

Kontaktní osoba: Ing. Radek Stejskal – ředitel firmy (radek.stejskal@lukrom.cz, mob.: 737 851 433)


Jana Janišová
Účetní

TOZOS spol. s r.o.
člen skupiny LUKROM
Dolní Tošanovice č. 120
Hnojník, CZ 739 53
M: +420 724 562 861

jana.janisova@lukrom.cz
www.lukrom.cz