Obecní úřad HORNÍ TOŠANOVICE
Horní Tošanovice 129
739 53 Hnojník
tel: 558 696 459
email: urad@hornitosanovice.cz


informace pro turisty

41/2020 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

23.07.2020 12:03 (platnost do: 07.08.2020)
 
pdf.png
 

40/2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

21.07.2020 13:13 (platnost do: 26.07.2020)
 
pdf.png pdf.png pdf.png
 

39/2020 Mimořádné opatření č.15/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje

21.07.2020 09:55 (platnost do: 27.07.2020)
 
 

38/2020 Mimořádné opatření č.14/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje

15.07.2020 10:49 (platnost do: 21.07.2020)
 
pdf.png
 

36/2020 Výzva Krajského soudu v Ostravě

07.07.2020 09:23 (platnost do: 18.07.2020)
 
pdf.png
 

33/2020 Mimořádné opatření č.10/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje

01.07.2020 13:56 (platnost do: 21.07.2020)
 
pdf.png
 

30/2020 Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2019

29.05.2020 07:36 (platnost do: 14.06.2020)
 
pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png
 

29/2020 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - zřízení ochranného pásma vojenského leteckého pozemního zařízení radiolokátoru Stará Ves nad Ondřejnicí

25.05.2020 16:29 (platnost do: 10.06.2020)
 
pdf.png
 

28/2020 Obecně závazná vyhláška 4/2020

23.05.2020 08:40 (platnost do: 10.06.2020)
 
pdf.png
 

27/2020 Obecně závazná vyhláška 3/2020

23.05.2020 08:40 (platnost do: 10.06.2020)
 
pdf.png
 
Oficiální stránky obce Horní Tošanovice © 2020 | poslední aktualizace: 10.08.2020 16:22