Obecní úřad HORNÍ TOŠANOVICE
Horní Tošanovice 129
739 53 Hnojník
tel: 558 696 459
email: urad@hornitosanovice.cz


informace pro turisty

34/2018 - Oznámení zveřejnění rozpočtového opatření č.3/2018 Sdružení obcí povodí Stonávky

05.09.2018 07:34
 
pdf.png
 

31/2018 Oznámení o nálezu movité věci

13.08.2018 11:24
 
pdf.png
 

30/2018 - Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území MSK

13.08.2018 07:51
 
pdf.png
 

28/2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.4/2018

09.08.2018 08:31
 
pdf.png
 

23/2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.3/2018

09.07.2018 10:23
 
pdf.png
 

20/2018 Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu a Zprávy o přezkumu hospodaření za rok 2017, Účetní závěrky za rok 2017

22.06.2018 12:22
 
pdf.png
 

Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2017

20.06.2018 08:21

Závěrečný účet Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2017 je zveřejněn na stránkách SOPS.
 
 

Informace o zpracování osobních údajů

23.05.2018 16:09
 
pdf.png
 

Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření moru včelího plodu

04.05.2018 07:03
 
pdf.png
 

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a cenových předpisů pro vodné

30.04.2018 10:35
 
pdf.png