Obecní úřad HORNÍ TOŠANOVICE
Horní Tošanovice 129
739 53 Hnojník
tel: 558 696 459
email: urad@hornitosanovice.cz


zpět

Fotogalerie KD Hájenky


20.09.2017 13:44 Možnost využití KD Hájenka podrobnosti - kontakty: e-mail: urad@hornitosanovice.cz, telefon : 721588519, 724567755

http://obecht.rajce.net/Fotogalerie_KD_Hajenka

Kulturní dům Hájenka je využíván pro organizaci větších akcí (mezinárodní setkání, dětské radovánky, plesy, aj.), které jsou pořádány obcí, svazkem obcí nebo spolky (hasiči, myslivci, sportovci, základní a mateřské školy, mateřské centrum apod.), ale také pro aktivity občanů regionu (oslavy, svatby aj.). KD Hájenka je jediným kulturním domem v Mikroregionu obcí povodí Stonávky nacházející se v krásném  prostředí, který nabízí řadu i jiných možností, jako je venkovní areál s posezením, tanečním parketem, pódiem, multifunkčním hřištěm, dětským hřištěm a venkovní posilovnou. Vlastníkem areálu kulturního domu je obec Horní Tošanovice, která takto vytvořila pro návštěvníky z řad občanů, ale i širokého regionu kvalitní zázemí pro kulturní a sportovní vyžití.