Obecní úřad HORNÍ TOŠANOVICE
Horní Tošanovice 129
739 53 Hnojník
tel: 558 696 459
email: urad@hornitosanovice.cz


Rozpočtové opatření č.2/2017 - Obec Horní Tošanovice

26.05.2017 08:56


Zastupitelstvo obce Horní Tošanovice schválilo rozpočtové opatření č.2/2017. K nahlédnutí je toto rozpočtové opatření na stránkách obce , sekce povinně zveřejňované informace.V listinné podobě je uloženo na obcením úřadě v Horních Tošanovicích.
 
 

Rozpočtové opatření č.1 Sdružení obcí povodí Stonávky

26.05.2017 08:49

Bylo přijato Rozpočtové opatření č. 1 SOPS, které je vyvěšeno na internetových stránkách www.stonavka.cz a k nahlédnutí v kanceláři Stonaxu, Třanovice 1.
 
 

Uzavření matriky v Hnojníku

24.05.2017 11:37 (platnost do: 07.06.2017)

Z důvodu dovolené bude matrika v Hnojníku ve dnech 26.05. - 05.06.2017 (včetně) uzavřena.
Ověřit listiny nebo podpis bude možné na České poště, a.s..
Děkujeme za pochopení
Ing. Miroslav Molin, starosta obce v.r.

 
 

Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2016

23.05.2017 06:46 (platnost do: 07.06.2017)
 
 

Veřejná vyhláška oznamující zahájení projednání Návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Horní Tošanovice

05.05.2017 11:50 (platnost do: 07.06.2017)
 
 

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné

03.05.2017 08:07
 
 

Veřejná vyhláška

28.04.2017 10:35 (platnost do: 30.05.2017)
 
 

Informace o zveřejnění rozpočtu Sdružení obcí povodí Stonávky

28.03.2017 08:40

Rozpočet Sdružení obcí povodí Stonávky je zveřejněn na stránkách www.stonavka.cz a k nahlédnutí je v kanceláři Stonax, o.p.s, 739 53 Třanovice 1.
 
 

Oznámení zveřejnění Rozpočtu obce na r.2017 a Střednědobého rozpočtového výhledu na r.2018 - r.2020

22.02.2017 11:38 (platnost do: 31.12.2017)
 
 

Poskytnutí informace dle zák.106/1999 Sb. + příloha

15.02.2017 16:09